หน้าแรก   โปรแกรมทัวร์   ภาพท่องเที่ยว   ข้อมูลท่องเที่ยว   โรงแรมทั่วไทย   ท่องเที่ยวธรรมชาติ   เวบบอร์ด   อุทยานแห่งชาติ   แผนที่ทั่วไทย   ติดต่อเรา

<- กลับหน้าแรก รวมเขื่อน

ท่องเที่ยวเขื่อนทั่วไทยกับ...ทัวร์ดอย.คอม

 

ข้อมูลเขื่อนทั่วไทย

เขื่อนภาคเหนือ

เขื่อนภาคกลาง

เขื่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เขื่อนภาคใต้

 

 

เขื่อนน้ำอูน

คลิกเพื่อขยาย

สถานที่ตั้ง : อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ลักษณะเขื่อน  เป็นเขื่อนดิน สูง 30 เมตร ยาว 3,300 สันเขื่อนกว้าง 8.00 เมตร เก็บกักน้ำได้ 520 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเฉลี่ยปีละ 443 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

ภาพถ่ายบริเวณสันเขื่อน จุดปล่อยน้ำ

ประโยชน์

เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ชลประทานในเขตจังหวัดสกลนคร ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร  185800 ไร่

เป็นแหล่งน้ำเพื่อ อุปโภค ของชุมชนในเขตจังหวัดสกลนคร

เป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลา และเป็นแหล่งประมงน้ำจืดขนาดใหญ่

เป็นแหล่งท่องเที่ยว ในอ่างเก็บน้ำมีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนย่อนใจประชาชนในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง

........................................................................................................................................................
Photo Gallery    ไม่มีภาพ     ขอเชิญเป็นส่วนร่วม เผยแพร่ความสวยงามในท้องถิ่น  ส่งภาพลงใน Gallery ได้ที่นี่ครับ  กรุณาระบุชื่อผู้ถ่าย - สถานที่ ขอบคุณครับ 


ไม่มีภาพครับ


ไม่มีภาพครับ


ไม่มีภาพครับ


ไม่มีภาพครับ


ไม่มีภาพครับ


ภาพไม่มีภาพครับ

 

ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ เฉพาะในกลุ่มของท่านเอง  8 -16 ท่าน  กำหนดวันเดินทางตามความสะดวกของท่าน

Copyright © 2005 Tourdoi.com All Rights Reserved.