บ้านพักทริปน้ำตกทีลอซู

บ้านสามเหลี่ยม  1 ห้องน้ำ นอน 2-3 ท่าน  + ทีวี + ตู้เย็น