ดอกไม้

 แหล่งท่องเที่ยว
ชม ดอกไม้เมืองหนาว

ดอยอ่างขาง

ดอยตุง

ปางอุ๋ง

ศูนย์เกษตรดอยผาหม่น

 

ดอกไม้ > ดอกไม้เมืองหนาว  

ดอกไม้ และ ไม้เมืองหนาว รวบรวมจากการออกทริปพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวสถานีเกษตรที่สูงบนดอย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ส่วนใหญ่เป็นไม้เมืองหนาวจากสถานีเกษตรดอยอ่างขาง เป็นโครงการหลวงเพื่อทดลองปลูกพืชผักเมืองหนาวเพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรปลูกเพื่อสร้างอาชีพแทนการทำไร่ฝิ่นและตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย  กำลังปรับปรุงข้อมูลเพิ่ม กล้วยไม้ ดอกไม้ป่า และดอกไม้บนดอยสูง และดอกไม้ที่หาชมยาก

ดอกไม้ ชุดที่ A  ดอกไม้เมืองหนาว
ดอกไม้ ชุดที่ 1  ดอกไม้เมืองหนาว
ดอกไม้ ชุดที่ 2  ดอกไม้เมืองหนาว
ดอกไม้ ชุดที่ 3  ดอกไม้เมืองหนาว
ดอกไม้ ชุดที่ 4  ดอกไม้เมืองหนาว

ดอกไม้ ชุดที่ 5  ดอกไม้เมืองหนาว รวมกุหลาบพันปี ชุดที่ 1
ดอกไม้ ชุดที่ 6  ดอกไม้เมืองหนาว รวมกุหลาบพันปี ชุดที่ 2
ดอกไม้ ชุดที่ 7  ดอกไม้เมืองหนาว

ดอกไม้ ชุดที่ 8  ดอกไม้เมืองหนาว
ดอกไม้ ชุดที่ 9  ดอกไม้ป่า ดอกไม้บนดอย

Copyright © Tourdoi.com All Rights Reserved.
Contact us : Webmaster  :     
Update : 04/10/2551 23:26